logo
hr en

Pravila privatnosti

U ovim pravilima opisuju se podaci koje obrađujemo kako bismo Vam pružali potpunu uslugu naše mobilne aplikacije FLOU.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju FLOU., pristajete na ova Pravila.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju FLOU., pristajete na prikupljanje, korištenje i dijeljenje vaših osobnih podataka u skladu s ovim Pravilima i suglasni ste s Uvjetima korištenja mobilne aplikacije FLOU..

Pružamo vam izbore koji vam omogućuju isključivanje ili kontrolu načina na koji upotrebljavamo i dijelimo vaše podatke.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju FLOU. nakon ažuriranja ovih Pravila, pristajete na izmijenjena pravila.

Možemo izmijeniti ova Pravila, a ako napravimo izmjene, obavijestiti ćemo Vas putem naše mobilne aplikacije FLOU. ili na drugi način pružiti vam priliku da pregledate promjene prije nego što stupe na snagu. Ako se suprotstavite bilo kojoj promjeni, možete zatvoriti svoj račun. Vaše daljnje korištenje naših usluga nakon objavljivanja ili slanja obavijesti o našim promjenama u ovim Pravilima znači da pristajete na ažurirane Pravila.

1. Osobni podaci

Prilikom registracije na FLOU. potrebno je izraditi korisnički račun i izraditi svoj profil.

Da biste izradili račun, unosite Vaše osobne podatke, uključujući Vaše ime i prezime, adresu e-pošte, lozinku, spol, datum rođenja.

Prikupljamo Vaše osobne podatke kada preuzmete prenosive sadržaje, objavljujete, dajete na našu platformu, pri uporabi aplikacije i/ili neke rubrike i/ili dijagnostičkog pomagala; ili pri slanju elektroničke obavijesti, ispunjavanjem ankete ili ispitivanjem i/ili internet stranica trećih osoba ili neposredno na takvim stranicama.

Prijavljujemo podatke o korištenju kada posjetite ili na neki drugi način upotrebljavate našu aplikaciju, primjerice kada pregledavate ili kliknete sadržaj ili oglas ili pretražujte.

Mi koristimo prijave, kolačiće, podatke o uređaju i internetski protokol ("IP") kako bismo vas identificirali i pratili Vašu upotrebu.

Primamo podatke s vaših uređaja i mreža, uključujući podatke o lokaciji.

Kada posjetite ili napustite FLOU. primamo URL stranice na koju ste došli i one koje idete na sljedeći. Također dobivamo informacije o vašoj IP adresi, proxy poslužitelju, operacijskom sustavu, web pregledniku i dodacima, identifikatoru i značajkama uređaja i / ili ISP-u ili vašem mobilnom operateru. Ako upotrebljavate naše Usluge s mobilnog uređaja, taj će uređaj poslati podatke o vašoj lokaciji. Većina uređaja omogućuje vam da spriječite da nam se podaci o lokaciji šalju i da poštujemo vaše postavke.

2. Kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke

Prilikom otvaranja korisničkog računa i izrade profile dajete nam Vašu izričitu suglasnost za prikupljanjem i obradom Vaših osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnim.Takvom radnjom dajete nam suglasnost za angažiranjem drugog izvršitelja obrade podataka.

Osobne podatke koje smo prikupili tretirat ćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679).

Prikupljanje i obrada osobnih podataka vršit će se isključivo za potrebe naše aplikacije i to za marketinške svrhe, statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti sakupit ćemo i proučiti (prije svega stranice koje posjećujete i oglase na koje ste kliknuli) tako da bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja su strogo povjerljiva, prilagođavanje platforme Vašim potrebama.

3. Vaša prava i obveze

Zadržavamo većinu vaših osobnih podataka sve dok je vaš račun otvoren.

Pohranjujemo podatke sve dok više nisu nužni za pružanje naših usluga i mobilne aplikacije FLOU. ili dok vaš korisnički račun ne bude izbrisan – ovisno o tome što nastupi ranije. Ta odluka koja se donosi od slučaja do slučaja ovisi o stvarima kao što je priroda podataka, zašto se prikupljaju i obrađuju i relevantne pravne ili operativne potrebe zadržavanja.

Možete pristupiti ili izbrisati svoje osobne podatke. Imate mnogo izbora o prikupljanju, korištenju i dijeljenju podataka.

U skladu sa važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka, te u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka imate pravo u svakom trenutku pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, uskratiti suglasnost za njihovu daljnju obradu, zahtijevati kopiju, njihovu izmjenu ili dopunu, odbiti ili povući privolu bez posljedica te tražiti njihovo brisanje.

Ovlašteni ste se u svakom trenutku usprotiviti korištenju Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe i ostale navedene svrhe, te slijedom navedenoga imate pravo prigovoriti određenoj obradi svojih podataka i ograničiti je. To uključuje:

 • pravo na podnošenje prigovora na obradu vaših podataka za potrebe izravnog marketinga koje možete ostvariti koristeći se poveznicom „otkaži pretplatu” u takvim marketinškim komunikacijama i
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu vaših podataka kada izvršavamo zadatak u javnom interesu ili u cilju svojih legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane. Možete ostvariti to pravo na FLOU.

Napominjemo da Internet ne jamči sigurnost, dostupnost i integritet prijenosa podataka tako da ne možemo biti odgovorni za greške, propuste, brisanja, kašnjenja, kvarove (naročito djelovanjem virusa) komunikacijskih linija, informatičkog materijala i softvera za što nismo odgovorni ili u slučaju neautorizirane uporabe ili moguće promjene sadržaja koje ste objavili na stranicama.

Zadržavate pravo da se vaši osobni podaci brišu i više ne obrađuju ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili na druge načine obrađivani, te ukoliko ste zatvorili račun, te povukli svoju privolu ili ako ste dali prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas ili ako obrada vaših osobnih podataka na druge načine nije u skladu s Uredbom.

Kada izbrišete svoj korisnički račun, brišemo sadržaje koje ste objavili, kao što su vaše fotografije i novi statusi, i kasnije više nećete moći doći do tih podatka. Podaci koje su drugi podijelili o vama nisu dio vašeg korisničkog računa i neće se izbrisati. Ako ne želite izbrisati svoj korisnički račun, već se samo privremeno prestati služiti proizvodima, umjesto toga možete deaktivirati svoj korisnički račun. Kako biste izbrisali svoj korisnički račun u bilo kojem trenutku, posjetite postavke FLOU..

Sukladno odredbama GDPR-a imate slijedeća prava:

 • a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.
 • c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese.
 • d) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:
  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
  • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
 • e) Pravo prigovora na obradu: U dijelu u kojem se Vaši osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo izjaviti prigovor na takvu obradu, a naročito na izradu profila.
 • f) Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
 • g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.
 • h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
 • i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
 • 9. Obveza pružanja osobnih podataka: Obrada podataka pod točkom 4. je utemeljena na sklapanju ugovora na daljinu (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona). Ako nam ne dostavite zatražene podatke nećemo moći sklopiti ugovor s Vama. Dostava osobnih podataka (datum rođenja, OIB, spol, fotografija…) utemeljena je na privoli i ako nam ih ne dostavite nećemo Vam moći pružati marketinške sadržaje.
 • 10. Automatizirano donošenje odluka: Ovime Vas obavještavamo da Vaše osobne podatke i podatke o obavljenim kupnjama čuvamo temeljem Vaše privole radi obrade u daljnje marketinške svrhe, a sve kako bismo Vam mogli dostaviti ponude raznih usluga prilagođene Vašim interesima. Obrada se radi samo u marketinške svrhe, te ne smatramo da takva obrada predstavlja visoki rizik za zaštitu Vaše privatnosti.

4. Pravni temelj za našu obradu podataka

Prikupljamo, upotrebljavamo i dijelimo podatke koje imamo na prethodno opisane načine:

 • onako kako je nužno za ispunjavanje Uvjeta korištenja FLOU.
 • u skladu s vašim pristankom, koji možete opozvati u svakom trenutku putem postavki FLOU.
 • onako kako je nužno za postupanje u skladu s našim pravnim obvezama
 • radi zaštite vaših ključnih interesa ili ključnih interesa drugih
 • onako kako je nužno u javnom interesu i
 • onako kako je nužno zbog naših (ili tuđih) legitimnih interesa, uključujući naše interese u pogledu pružanja inovativne, personalizirane, sigurne i profitabilne usluge našim korisnicima i partnerima, osim ako vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka imaju prednost pred tim interesima.

5. Postupanje po zahtjevima nadležnih tijela

Pristupamo vašim podacima, čuvamo ih i dijelimo s regulatornim tijelima, tijelima za provedbu zakona ili drugima:

Uslijed pravnog zahtjeva ako u dobroj vjeri imamo razloga vjerovati kako se to zakonom zahtijeva od nas. Također možemo odgovoriti na pravne zahtjeve ako u dobroj vjeri imamo razloga vjerovati da je odgovor potreban prema zakonima te jurisdikcije, ako utječe na korisnike unutar te jurisdikcije i u skladu je s međunarodno priznatim standardima. Ako smo u dobroj vjeri uvjereni da je to nužno radi otkrivanja, sprečavanja i odgovaranja na prijevaru, neovlaštenu upotrebu proizvoda, povredu naših uvjeta ili pravila ili drugu štetnu ili nezakonitu aktivnost, za zaštitu nas samih (uključujući naša prava, imovinu ili proizvode), vas ili drugih, uključujući u sklopu istraga ili regulatornih izvida ili pak radi sprečavanja smrti ili neposredno prijeteće tjelesne ozljede. Na primjer, ako je relevantno, pružamo podatke partnerima – trećim stranama i od istih primamo podatke o pouzdanosti vašeg korisničkog računa radi sprečavanja prijevara, zloupotrebe i drugih štetnih aktivnosti u našim proizvodima i izvan njih.

Podacima koje smo primili o vama možemo pristupiti i možemo ih čuvati tijekom dužeg razdoblja ako su predmet pravnog zahtjeva ili obveze, vladine istrage ili istraga mogućih povreda naših uvjeta ili pravila ili iz drugih razloga, a da bismo spriječili štetu. Također zadržavamo podatke iz računa koji su onemogućeni zbog kršenja uvjeta barem godinu dana da bismo spriječili ponavljanje zloupotrebe ili drugo kršenje uvjeta.

7. Kolačići (cookies)

Što su kolačići?

Kolačići su male podatkovne datoteke koje sadrže niz znakova koji se mogu spremiti na vaše računalo ili mobilni uređaj i koje na jedinstven način prepoznaju vaš preglednik ili uređaj. Možemo upotrebljavati tehnološka rješenja kao što su kolačići, pikseli i lokalna pohrana podataka za pružanje, zaštitu i razumijevanje proizvoda, usluga i oglasa.

Za što se upotrebljavaju kolačići?

Kolačići i druga tehnološka rješenja omogućuju stranici ili usluzi pristup informacijama o tome jeste li već pregledavali te stranice ili usluge na svom računalu ili uređaju. Stoga se ova tehnološka rješenja upotrebljavaju za pružanje proizvoda, usluga i oglasa, pomažu nam razumjeti kako se upotrebljavaju stranica ili usluga, pomažu vam da se učinkovito krećete između stranica, pomažu zabilježiti vaše preference i općenito poboljšavaju vaše iskustvo upotrebe naših usluga. Kolačićima se također može osigurati da oglasi koji vam se prikazuju na internetu odgovaraju vama i vašim interesima.

Zašto FLOU. upotrebljava kolačiće i slična tehnološka rješenja?

Kolačići nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati FLOU. proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Premda se kolačići koje upotrebljavamo mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima FLOU. proizvoda, upotrebljavamo ih za sljedeće svrhe:

 • Provjera autentičnosti Kolačiće upotrebljavamo za provjeru vašeg korisničkog računa i utvrđivanje jeste li prijavljeni kako bismo vam olakšali pristup FLOU. proizvodima te prikazali odgovarajući sadržaj i značajke. Kolačići nam služe i da zapamtimo vaš preglednik kako se ne biste morali stalno prijavljivati na FLOU. te da biste se jednostavnije prijavili putem aplikacije
 • Sigurnost i integritet web-mjesta i proizvoda Kolačiće upotrebljavamo da bismo zaštitili vaš korisnički račun, podatke i FLOU. proizvode. Kolačiće upotrebljavamo i za suzbijanje aktivnosti kojima se krše naša pravila ili na druge načine onemogućuje odgovarajuće pružanje FLOU. proizvoda.
 • Oglašavanje, preporuke, analitika i mjerenje Kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati preporuke za poduzeća i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve. Kolačiće upotrebljavamo i za mjerenje uspješnosti oglašivačkih kampanja za poduzeća koje se koriste FLOU. proizvodima. Kolačići nam omogućuju da prikazujemo oglase i mjerimo njihovu uspješnost u raznim preglednicima i na raznim uređajima kojima se služi ista osoba. Kolačići nam omogućuju i da steknemo uvid u osobe koje upotrebljavaju FLOU. proizvode i osobe koje stupaju u interakciju s oglasima, web-mjestima i aplikacijama oglašivača kao i u poduzeća koja upotrebljavaju FLOU. proizvode. Kolačićima se koristimo i da bismo vam omogućili da na FLOU. isključite prikaz oglasa na temelju aktivnosti na drugim web-mjestima.
 • Značajke i usluge web-mjesta Kolačići omogućuju upotrebu funkcija koje su nam potrebne za pružanje FLOU. proizvoda. Kolačićima se koristimo i za pružanje sadržaja koji su relevantni za područje na kojem se nalazite.
 • Performanse Kolačićima se koristimo da bismo vam omogućili najbolji mogući doživljaj usluge.
 • Analitika i istraživanje Kolačićima se koristimo za stjecanje uvida u upotrebu FLOU. proizvoda kako bismo ih mogli poboljšati.

Koliko dugo kolačići ostaju na mojem uređaju?

Koliko će vremena kolačić ostati na vašem računalu ili mobilnom uređaju ovisi o tome radi li se o „trajnom” kolačiću ili kolačiću „sesije”. Kolačići sesije ostaju na vašem uređaju sve dok ne zatvorite preglednik. Trajni kolačići ostaju na vašem računalu ili mobilnom uređaju do njihova isteka ili brisanja.

Kolačići prve i treće strane

Kolačići koji pripadaju FLOU.u nazivaju se kolačićima prve strane, a kolačići koje druga strana postavlja na vaš uređaj putem naše Usluge nazivaju se kolačićima treće strane. Određeni davatelj usluge FLOU.u može postaviti kolačiće treće strane na vaš uređaj kako bi nam, primjerice, pomogao razumjeti kako se naša usluga upotrebljava. Naši poslovni partneri također mogu postavljati kolačiće treće strane na vaš uređaj kako bi vam pomoću njih mogli oglašavati svoje proizvode i usluge na drugim web-mjestima na internetu.

Kako možete nadzirati kolačiće ili druge mehanizme prikupljanja podataka

Slijedite upute koje se nalaze na web-mjestu ili pregledniku za mobilne uređaje (najčešće unutar odjeljka „Pomoć”, „Alati” ili „Uredi”) da biste izmijenili svoje postavke kolačića. Imajte na umu da ako onemogućite kolačiće ili druga tehnološka rješenja u svojem pregledniku, možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima naše Usluge i drugi dijelovi naše Usluge možda neće funkcionirati ispravno.

8. Ostalo

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s ovim pravilima, prvo se obratite TERRA SPORTIVA j. d.o.o., na slijedeći kontakt: info@flou.hr

Voditelj obrade podataka za vaše podatke jest društvo TERRA SPORTIVA j. d.o.o., Zagreb, Glošćica 1, OIB 77058001945 kojem se možete obratiti putem interneta ili poštom na adresu:


TERRA SPORTIVA j. d.o.o.
Glošćica 1,
10 000 ZAGREB

Također imate pravo podnijeti prigovor vodećem nadzornom tijelu nadležnom za TERRA SPORTIVA j. d.o.o., hrvatskom povjereniku za zaštitu podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva ulica 14,
10 000 Zagreb.

Uvjeti korištenja

Kada koristite naše usluge pristajete na sve naše uvjete. Vaša upotreba naših usluga također je podložna našim Pravilima o privatnosti, koja obuhvaća pravila kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i pohranjujemo vaše osobne podatke.

Slažete se da ćete, ako kliknete „Registriraj me“, "Pridruži se sada", "Pridružite se povezivanju", "Prijava" ili slično, registrirajte, pristupite ili koristite naše usluge te pristajete na pravno obvezujuće opće uvjete korištenja mobilne aplikacije FLOU..

Ako se ne slažete s ovim uvjetima korištenja nemojte kliknuti "Pridružite se sada" (ili slično) i nemojte pristupati niti na neki drugi način koristiti bilo koju od naših usluga. Vaša upotreba naših usluga također je podložna našim Pravilima o privatnosti.

Ovi Uvjeti korištenja određuju prava i obveze društva TERRA SPORTIVA j.d.o.o., Zagreb, Glošćica 1, OIB 77058001945 kao vlasnika mobilne aplikacije FLOU. (dalje: aplikacija ili FLOU.) i registriranih korisnika.

Registracija

Registrirani korisnici naših usluga su "Članovi", te se ovi uvjeti odnose na njih.

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti ove Uvjete korištenja, te ostala pravila. Ako napravimo izmjene, obavijestit ćemo vas putem naših Usluga ili na drugi način kako bismo vam pružili priliku da pregledate promjene prije nego što stupe na snagu. Ako se suprotstavite bilo kojoj promjeni, možete zatvoriti svoj račun. Vaše daljnje korištenje naših usluga nakon objavljivanja ili slanja obavijesti o našim promjenama u ovim uvjetima znači da pristajete na ažurirane uvjete.

Prilikom registracije u registracijskom obrascu popuniti ćete potrebne podatke i podatke za kontakt. Imate mogućnost registracije i prijave na aplikaciju putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na našoj aplikaciji te kroz sučelje društvene mreže dajete izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.

Prilikom registracije, dužni ste unijeti lozinku. Lozinku ćete čuvati u tajnosti.

Nećete dijeliti račun s nikim drugim i slijedit ćete naša pravila.

Registrirani članovi su nositelji računa. Slažete se da: (1) pokušati ćete odabrati jaku i sigurnu lozinku; (2) držati ćete svoju lozinku sigurno i povjerljivo; (3) nećete prenositi niti jedan dio vašeg računa (npr. Veze) i (4) poštovati ćete zakone i naša pravila. Vi ste odgovorni za sve što se događa putem vašeg računa osim ako ga zatvorite ili prijavite zloupotrebu.

Član je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge naše aplikacije. Svaki član ima osobno pravo korištenja naše aplikacije, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke osobe. Na mjestima gdje postoje zaporke, svaki je član osobno odgovoran za zaštitu njihove povjerljivosti. Također, član je sam odgovoran za točan unos osobnih podataka poput imena, prezimena, adrese, datuma rođenja, spola, sredstva plaćanja i dr.

Flou. ne odgovara za netočan unos tih ili bilo kojih drugih korisničkih podataka.

Obavijesti

Slažete se da vam pružamo obavijesti putem naših web mjesta, aplikacija i podataka o kontaktu koji ste nam dostavili. Ako su vam podaci za kontakt zastarjeli, možda ćete propustiti važne obavijesti.

Slažete se da ćemo vas obavijestiti na sljedeće načine: (1) obavijest u sklopu Usluge ili (2) poruka poslana putem kontakata koje ste nam dostavili (npr. E-poštom, mobilni telefon i fizički na adresu stanovanja ili posla). Slažete se da vaši kontakt podaci budu ažurni.

Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se Terra Sportiva trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima za slanje reklamnih poruka.

Prilikom registriranjem ponuditi ćemo Vam opciju da Vam periodično šaljemo reklamne oglase (newsletter) i informacije o uslugama naših partnera na svoj e-mail. Ukoliko ne želite primati newsletter ili ih ne želite nakon nekog vremena primati, imate mogućnost ne prihvatiti suglasnost ili nakon davanja suglasnosti možete obavijestiti o tome u bilo koje vrijeme, i to elektroničkom poštom na adresu: info@flou.hr.

Registriranjem prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Sukladno navedenom, prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljani elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire, kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Odgovornost

Nismo odgovorni za sadržaj koji registrirani član, posjetitelj ili neovlašteni korisnik postavi na našu mobilnu aplikaciju. Možemo u svakom trenutku ukloniti postavljeni sadržaj koji smatramo neprikladnim. Isto tako, zadržavamo pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja ocijenjenog neprikladnim.

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija možemo promijeniti ili ukinuti. Možemo odlučiti za potpuni prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku zadržavamo pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje aplikacije. Navedeno pravo možemo koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

Trudimo se osigurati najtočnije i najnovije informacije. Međutim, ne možemo izričito ili implicitno osigurati ili garantirati da su informacije točne, pouzdane i potpune. Pridržavamo pravo izmjene bilo koje od svojih objavljenih informacija u bilo koje vrijeme, kao i da zapriječimo javni pristup svim informacijama.

Ni pod kojim uvjetima nismo odgovorni (ni u slučaju nepažnje) za gubitak ili štetu, koja može proizaći iz pristupa ili bilo kakvog korištenja informacija objavljenih na svojoj aplikaciji ili linkova omogućenim sa Flou. na druge internetske stranice, čak ni ukoliko smo obaviješteni o mogućnostima za nastanak takve štete.

Vi ste odgovorni za odlučivanje želite li pristupiti ili koristiti aplikaciju ili web-lokaciju treće strane koje se povezuju s našim uslugama. Ako dopustite aplikaciji ili web-lokaciji treće strane da vas identificira ta aplikacija ili web-lokacija može pristupiti informacijama vezanim uz vas. Aplikacije i web-lokacije trećih strana imaju vlastite pravne uvjete i pravila o privatnosti, a drugima dopuštate da upotrebljavaju vaše podatke na način na koji mi ne bismo. Nismo odgovorni za ove druge web stranice i aplikacije koristite ih na vlastiti rizik.

Naše usluge

Naše usluge omogućuju Vam pretraživanje i plaćanje sportskih aktivnosti kupnjom bodova, kao i za uspoređivanje cijena u usluga pružatelja sportskih aktivnosti, odnosno naših partnera.

Možete doći do željene sportske aktivnosti putem osobnih preferencija, pretraživanja prema vremenu (danu i satu) te prema lokaciji naših partnera putem mape.

Zbog velikog broja usluga koje se istovremeno prodaju putem Flou. aplikacije može se dogoditi da informacija o raspoloživosti slobodnih mjesta u terminu sportskog subjekta ne bude istovjetna sa evidencijom Sportskog subjekta. U slučaju gdje je potrebna rezervacija termina vježbanja korisnika će biti obaviješten pri koraku kupnje da provjeri dostupnost raspoloživih mjesta kod predmetnog sportskog subjekta.

Ugovor koji korisnik sklapa s Terra Sportiva j.d.o.o. za kupoprodaju usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji usluga koji je konzumiran isporukom potvrde o članarini u sportskom subjektu te izvršenim plaćanjem od strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut sukladno Zakonu. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora.

Slika sportskog subjekta prikazuju načelan izgled te način uporabe usluge kao i prezentaciju usluge kako to predviđa sportski subjekt. Slika ne prikazuje do detalja konkretnu uslugu koja se isporučuje korisniku.

Flou. bodovi i kupnja flou. bodova

Flou. aplikacija Vam omogućuje kupnju odabranih usluga putem kupnje Flou. Bodova.

Flou bodove možete platiti izravno putem interneta i to:

 1. Plaćanje virmanski
 2. Plaćanje kreditnim karticama jednokratno ili na rate:
  American Express, Visa, MasterCard i Maestro

Flou. bodovi su novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem Flou. Aplikacije.

Flou. bodovi nisu ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na Flou. bodovi ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. Flou. bodovi ne mogu biti zamijenjeni za novac, već sudjeluju u vidu korištenja pogodnosti popusta pri kupnji drugim instrumentima plaćanja

Terra Sportiva svojim korisnicima osigurava pojednostavljeni proces plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Kada prilikom kupnje korisnik izabere opciju “Zapamti za sljedeću kupnju“ aktivira se proces u kojem će njegovi osobni podaci korisnika (adresa, broj kartice) biti pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Terra Sportiva ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci se aktiviraju od strane Corvus Info d.o.o. samo kada korisnik kod slijedeće kupnje zatraži opciju kupnje radi procesuiranja konkretne transakcije.

Korisnik uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka jednostavnim klikom na polje „Zapamti moje podatke“ unutar svog profila korisnika, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će korisnik prilikom slijedeće kupnje unositi podatke samostalno.

Korisnik može unaprijed kupiti određeni broj Flou bodova te ih paušalno trošiti za različite sportske aktivnosti.

Također možete kupiti određeni broj bodova u obliku koda te ga darovati drugom korisniku.

Nakon što izvršite kupnju Flou bodova u osobnom pretincu biti će vidljiva propusnica putem koje ćete moći kupovati sportske aktivnosti. Za prvo korištenje bodova morate imati na svom računu određeni minimalni iznos bodova.

Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorištene aktivnosti naših partnera ili povrat sredstava koja imate na Flou.saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije zbog kršenja ovih pravila i uvjeta korištenja.

Sredstva uplaćena na korisnički račun moguće je koristiti isključivo za kupnju usluga u Flou. aplikaciji, te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

Cijene su izražene u kunama (HRK), te sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje i utvrđuje ih Sportski subjekt, naš partner te prikazuje u okviru oglasa na Flou. aplikaciji.

Cijena usluge utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Terra Sportiva unaprijed ispričava svojim korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi korisnika.

Terra Sportiva ni Sportski subjekti ne naplaćuju dodatni trošak. Cijena navedena na oglasu Sportskog subjekta je cjelokupna cijena koju korisnik plaća.

Terra Sportiva će periodično, po svojoj odluci, odnosno uputi Sportskog Subjekta, nuditi određene sportske aktivnosti na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje biti će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, Terra Sportiva j.d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Vaše postupanje

Suglasni ste da mobilnu aplikaciju FLOU. koristite isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Nismo odgovorni za posljedice koje mogu nastati upotrebom FLOU., kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetne platforme.

Nismo odgovorni za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Ni u kojem slučaju nismo odgovorni za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja FLOU., te naših usluga, djelomično ili u cijelosti.

Zadržavamo pravo ograničiti vašu upotrebu naše aplikacije. Pridržavamo pravo ograničiti, obustaviti ili ukinuti vaš račun ako vjerujemo da možda kršite ove Uvjete i zakon ili zloupotrebljavate aplikaciju.

Korištenjem naših usluga i mobilne aplikacije izričito potvrđujete kako nas nećete smatrati odgovornim, odgovorne osobe u društvu ili zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem naših usluga.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, slažete se da ćete:

 • pridržavati se svih primjenjivih zakona, uključujući, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 ) Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o obveznim odnosima, Kazneni zakon, porezne zakone, i sve ostale zakonske propise
 • pružiti točne podatke i pravodobno ćete ih ažurirati;
 • upotrijebiti svoje pravo ime na svom profilu;
 • koristiti naše usluge na profesionalan način.

Također, prihvaćanjem ovih Uvjeta, suglasni ste da nećete:

 • djelovati na nezakonit ili neprofesionalan način u vezi s našim uslugama, uključujući nepoštivanje, zlostavljanje ili diskriminiranje;
 • koristiti sliku koja nije vaša fotografija;
 • stvoriti lažni identitet,
 • upotrijebiti ili pokušati koristiti drugi račun;
 • kopirati, koristiti, otkrivati ili distribuirati sve informacije dobivene od FLOU., bilo izravno ili preko trećih strana ili bez naše suglasnosti
 • kršiti prava intelektualnog vlasništva drugih, uključujući autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne ili druga vlasnička prava.
 • objavite sve što sadrži softverske viruse, crve ili bilo koji drugi štetni kôd;
 • prodavati, sponzorirati ili na drugi način zarađivati bez našeg odobrenja
 • mijenjati aplikaciju ili njihov izgled;

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Zahtijevamo da podaci objavljeni od strane članova budu točni i da se ne krše prava intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih osoba.

Zadržavamo sva prava intelektualnog vlasništva na sadržaju objavljenom na aplikaciji, kao i na samoj aplikaciji i na svim pruženim uslugama na aplikaciji.

Korištenje naše aplikacije ne daje Vam nikakvo vlasništvo na našim uslugama, aplikaciji niti na sadržaj ili informacije koje su dostupne putem naše aplikacije. Žigovi i logotipi koji se koriste u vezi s aplikacijom i proizvodima objavljenima na aplikaciji su zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Ako nas želite kontaktirati, poslati obavijesti, pritužbu, prijedlog, možete nam poslati:

e-mail: info@flou.hr

ili poštanskim putem na adresu:

Terra Sportiva j.d.o.o.,
10000 Zagreb,
Glošćica 1

appstore googleplay