logo
hr en

Personalizacija

Personalizacija

Vrijeme

Vrijeme

Lokacija

Lokacija

Flou

Flou
image
<
>

Moje aktivno slobodno vrijeme

Personalizirano dinamično sučelje aplikacije omogućuje individualni pristup svakom korisniku kreirajući mu aktivnosti prema osobnim preferencijama. Aktivnosti su kreirane u prva tri koraka te su kategorizirane prema svrsi, tipu i mjestu. Preferencije, uz mogućnost ažuriranja, temelj su za sugestije aktivnosti koje aplikacija kreira za svakog korisnika.

Ekran vremenskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se odvijaju u njegovu okruženju u narednih sat ili dva, uz opciju pretraživanja prema vremenu i datumu željene aktivnosti. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva za korisnika kreira izbor aktivnosti prema njegovim odabranim preferencijama, a izlaže ih prema vremenu i lokaciji na kojoj se korisnik nalazi.

Ekran lokacijskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva označit će jednom bojom lokacije na karti gdje se odvijaju aktivnosti prema preferencijama korisnika, a drugom bojom sve ostale lokacije sportskih subjekata u neposrednoj blizini.

Sinergija glavnih atributa utjelovljena je u jedinstvenoj aplikaciji na tržištu koja svojom pametnom arhitekturom omogućuje intuitivno korištenje te brzi i ciljani odabir aktivnosti prema vremenu, lokaciji ili namjeri treninga. Aplikacija uključuje i bazu svih sportskih subjekata i pripadajućih aktivnosti, što je čini savršenim mobilnim alatom za odabir svakodnevne sportske aktivnosti.

Personalizirano dinamično sučelje aplikacije omogućuje individualni pristup svakom korisniku kreirajući mu aktivnosti prema osobnim preferencijama. Aktivnosti su kreirane u prva tri koraka te su kategorizirane prema svrsi, tipu i mjestu. Preferencije, uz mogućnost ažuriranja, temelj su za sugestije aktivnosti koje aplikacija kreira za svakog korisnika.

Ekran vremenskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se odvijaju u njegovu okruženju u narednih sat ili dva, uz opciju pretraživanja prema vremenu i datumu željene aktivnosti. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva za korisnika kreira izbor aktivnosti prema njegovim odabranim preferencijama, a izlaže ih prema vremenu i lokaciji na kojoj se korisnik nalazi.

Ekran lokacijskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva označit će jednom bojom lokacije na karti gdje se odvijaju aktivnosti prema preferencijama korisnika, a drugom bojom sve ostale lokacije sportskih subjekata u neposrednoj blizini.

Sinergija glavnih atributa utjelovljena je u jedinstvenoj aplikaciji na tržištu koja svojom pametnom arhitekturom omogućuje intuitivno korištenje te brzi i ciljani odabir aktivnosti prema vremenu, lokaciji ili namjeri treninga. Aplikacija uključuje i bazu svih sportskih subjekata i pripadajućih aktivnosti, što je čini savršenim mobilnim alatom za odabir svakodnevne sportske aktivnosti.

Personalizirano dinamično sučelje aplikacije omogućuje individualni pristup svakom korisniku kreirajući mu aktivnosti prema osobnim preferencijama. Aktivnosti su kreirane u prva tri koraka te su kategorizirane prema svrsi, tipu i mjestu. Preferencije, uz mogućnost ažuriranja, temelj su za sugestije aktivnosti koje aplikacija kreira za svakog korisnika.

Ekran vremenskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se odvijaju u njegovu okruženju u narednih sat ili dva, uz opciju pretraživanja prema vremenu i datumu željene aktivnosti. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva za korisnika kreira izbor aktivnosti prema njegovim odabranim preferencijama, a izlaže ih prema vremenu i lokaciji na kojoj se korisnik nalazi.

Ekran lokacijskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva označit će jednom bojom lokacije na karti gdje se odvijaju aktivnosti prema preferencijama korisnika, a drugom bojom sve ostale lokacije sportskih subjekata u neposrednoj blizini.

Sinergija glavnih atributa utjelovljena je u jedinstvenoj aplikaciji na tržištu koja svojom pametnom arhitekturom omogućuje intuitivno korištenje te brzi i ciljani odabir aktivnosti prema vremenu, lokaciji ili namjeri treninga. Aplikacija uključuje i bazu svih sportskih subjekata i pripadajućih aktivnosti, što je čini savršenim mobilnim alatom za odabir svakodnevne sportske aktivnosti.

Personalizirano dinamično sučelje aplikacije omogućuje individualni pristup svakom korisniku kreirajući mu aktivnosti prema osobnim preferencijama. Aktivnosti su kreirane u prva tri koraka te su kategorizirane prema svrsi, tipu i mjestu. Preferencije, uz mogućnost ažuriranja, temelj su za sugestije aktivnosti koje aplikacija kreira za svakog korisnika.

Ekran vremenskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se odvijaju u njegovu okruženju u narednih sat ili dva, uz opciju pretraživanja prema vremenu i datumu željene aktivnosti. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva za korisnika kreira izbor aktivnosti prema njegovim odabranim preferencijama, a izlaže ih prema vremenu i lokaciji na kojoj se korisnik nalazi.

Ekran lokacijskog pretraživanja aktivnosti omogućuje korisniku brz i jednostavan pregled dostupnih aktivnosti koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Kod prvog pokretanja aplikacije Terra Sportiva označit će jednom bojom lokacije na karti gdje se odvijaju aktivnosti prema preferencijama korisnika, a drugom bojom sve ostale lokacije sportskih subjekata u neposrednoj blizini.

Sinergija glavnih atributa utjelovljena je u jedinstvenoj aplikaciji na tržištu koja svojom pametnom arhitekturom omogućuje intuitivno korištenje te brzi i ciljani odabir aktivnosti prema vremenu, lokaciji ili namjeri treninga. Aplikacija uključuje i bazu svih sportskih subjekata i pripadajućih aktivnosti, što je čini savršenim mobilnim alatom za odabir svakodnevne sportske aktivnosti.